Chương trình hội nghị tim mạch can thiệp lần thứ 4

Người viết Admin
Ngày: 10:19 07/06/2017

 

 

Chương trình hội nghị tim mạch can thiệp lần thứ 4 (25/10/2015).

4 th Vietnam National Congress of Interventional Cardiology

(VNCIC 2015)

with Live Demonstration

“Các giải pháp tốt nhất từ giường bệnh đến can thiệp”

“Best solutions from bedside to high techniques”

 

Tổ chức tại

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà nội

At

My Dinh National Congress Center, Hanoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức và Hội đồng khoa học

Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 4

 

Ban tổ chức hội nghị (Committee)

Chủ tịch (Chairman): GS.TS. Phạm Gia Khải

Phó chủ tịch (Co-Chairman): GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Phó chủ tịch (Co- Chairman): PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

Phó chủ tịch (Co-Chairman): GS. Thạch Nguyễn

 

Thành viên ban tổ chức

GS.TS. Phạm Gia Khải                                   Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt nam

GS.TS. Nguyễn Lân Việt                               Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

PGS.TS, Nguyễn Quang Tuấn                        Bệnh Viện Tim Hà nội

GS.BS Thạch Nguyễn                                    IN, Hoa Kỳ

GS.TS. Đặng Vạn Phước                               Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

GS.TS Huỳnh Văn Minh                                Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh                          Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

GS.TS. Đỗ Doãn Lợi                                      Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

PGS.TS. Châu Ngọc Hoa                               Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

PGS.TS Vũ Điện Biên                                    Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

PGS.TS. Trương Quang Bình                         Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh

PGS.TS Hồ Thượng Dũng                             Bệnh viện Thống nhất

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng                            Tổng thư ký Hội Tim mạch Việt nam

 1. Nguyễn Cửu Lợi Bệnh viện TƯ Huế

PGS.TS Phạm Nguyên Sơn                            Bệnh viện TƯ quân đội 108

PGS.TS. Lê Văn Trường.                               Bệnh viện TƯ quân đội 108

PGS.TS Võ Thành Nhân                                Bệnh viện Chợ Rẫy

 1. Đỗ Quang Huân Viện Tim tp Hồ Chí Minh
 2. Vũ Quỳnh Nga Bệnh viện Tim Hà nội
 3. Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà nội
 4. Hoàng Thị Ngọc Hưởng Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Nguyễn Đức Long                                  Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Phạm Như Hùng Bệnh viện Tim Hà nội
 2. Nguyễn Quốc Thái. Viện Tim mạch- BV Bạch mai

Ths. Phạm Quang Huy                                    Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Hồ Anh Bình Bệnh viện TƯ Huế
 2. Đinh Đức Huy Bệnh viện Tim Tâm Đức

Ths. Hoàng Văn                                              Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Nguyễn Công Hà                                    Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Vương Thị Thục Phương                        Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Trần Thị Linh Tú                                     Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Đào Quang Vinh Bệnh viện Tim Hà nội
 2. Đặng Hanh Sơn Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Đinh Xuân Huy                                       Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Trần Trà Giang                                        Bệnh viện Tim Hà nội

Ths.BS Nguyễn Đức Hưng                            Bệnh viện Tim Hà nội

Kỹ sư Đoàn Trọng Bình                                 Bệnh viện Tim Hà nội

Kỹ sư Nguyễn Hồng Khanh                           Bệnh viện Tim Hà nội

Ths.BS Hà Mai Hương                                   Bệnh viện Tim Hà nội

Ths.BS Nguyễn Xuân Tú                                Bệnh viện Tim Hà nội

Ths.BS Nguyễn Trung Kiên                           Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Đỗ Thị Bích Thủy                                   Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Nguyễn Thị Dung Hạnh Bệnh viện Tim Hà nội
 2. Lê Nguyên Khoa Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Tô Thành Chung                                     Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Trần Thùy Dương Đài truyền Hình Hà nội

Cô. Nguyễn Hương Trang                              Thư ký Hội Tim mạch can thiệp

Cô. Trần Lưu Hà Anh                                     Thư ký Hội Tim mạch can thiệp

 

Hội đồng khoa học (Scientific Committee)

PGS.TS. Châu Ngọc Hoa

GS.TS. Đặng Vạn Phước

GS.TS. Đỗ Doãn Lợi

 1. Đỗ Quang Huân

PGS.TS. Hồ Thượng Dũng

GS.TS. Huỳnh Văn Minh

PGS.TS Lê Văn Trường

 1. Nguyễn Cửu Lợi

PGS.TS. Nguyễn Đức Công

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

GS.TS. Phạm Gia Khải

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

 1. Phạm Quốc Khánh
 2. Thạch Nguyễn

PGS.TS. Trương Quang Bình

PGS.TS. Võ Thành Nhân

PGS.TS. Vũ Điện Biên

 

Thư ký chương trình hội nghị (Scientific program Secrectary)

 1. Phạm Như Hùng
 2. Nguyễn Quốc Thái.

Ths. Phạm Quang Huy

Thư ký hội nghị (Secrectary)

 

Nguyễn Hương Trang

 

 

Chủ tọa đoàn quốc tế (International Faculty)

 

Nelson Bernado (WDC- USA)

Gérard BONOT (France)

Thomas Bump (Chicago, IL- USA)

Charles Chambers (PA, USA)

Jean Michel CLERC (France)

Diana DANCEA  (France)

JeanPol Depoix (France)

Meyer  ELBAZ (France)

Marvin Eng (Detroit MI- USA)

Yves GLOCK (France)

Messaoud IDIR (France)

Edward Johnson (New Jersey city, NJ – USA)

Phillipe JARNIER (France)

Moo-Hyun Kim (Busan, Korea)

Kormua (Xieng Khoang- Lao)

John Kuruvilla (Cleveland Clinics -USA)

Arthur Lee (San Francisco – USA)

Khoi Le (Palm Springs, CA – USA)

Kwan Lee (Tucson, AZ- USA)

Thierry LEFEBVRE (France)

Jacques LEGLISE (France)

Bertrand LEOBON (France)

Jean LITALIEN (France)

Patrick NATAF (France)

Ba Bang Nguyen (CA, USA)

Anthony Nguyen (Busan Korean)

Michael Nguyen (Australia)

James Nguyen (Bradenton FL- USA)

Thach Nguyen (Merrillville IN- USA)

Quang Thu NGUYEN (France)

Nwe – Nwe (Rangoon -Myanmar)

Carlos Ruiz (New York- USA)

Gianluca Rigatelli  (Legnano, Italy)

Amit Shanker (USA)

Steve Vu (FL- USA)

 

Chủ tọa đoàn Trong nước (Domestic Faculty)

GS.TS Bùi Đức Phú                                       Bệnh viện TƯ Huế

GS.TS. Bùi Duy Tâm                                      Khoa Y- Đại học Tân Tạo

 1. Bùi Long Bệnh viện hữu nghị
 2. Ciro Gargiulo Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

PGS.TS. Châu Ngọc Hoa                               Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

GS.TS. Đặng Hanh Đệ                                   Bệnh viện Việt Đức

 1. Đặng Hanh Sơn Bệnh viện Tim Hà nội

GS.TS. Đặng Vạn Phước                               Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

Ths. Đào Kim Phượng                                    Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Đào Quang Vinh Bệnh viện Tim Hà nội
 2. Đinh Đức Huy Bệnh viện Tim Tâm Đức

PGS. TS. Đinh Thị Thu Hương                      Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch mai

Ths.BS. Đinh Xuân Huy                                 Bệnh Viện Tim Hà nội

GS.TS. Đỗ Doãn Lợi                                      Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai

 1. Đỗ Quang Huân Viện Tim tp Hồ Chí Minh

GS.TS. Đỗ Trung Quân                                  Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Dương Thu Anh                                      Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Hà Mai H­ương                                        Bệnh viện Tim Hà nội

TS.Hồ Huỳnh Quang Trí                                Viện Tim tp Hồ Chí Minh

PGS.TS. Hồ Thượng Dũng                            Bệnh viện Thống Nhất

Ths. Hoàng Minh Viết                                    Bệnh viện Hữu Nghị

Ths.BS. Hoàng Việt Anh                                Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch mai

ThS. Hoàng Văn                                             Bệnh viện Tim Hà nội

GS.TS. Huỳnh Văn Minh                               Đại học Y Huế

Ths. Lê Hồng Quang                                      Bệnh viện Nhi TƯ

Ths. Lê Tùng Nam                                          Bệnh viện hữu nghị

PGS.TS Lê Ngọc Thành                                 Bệnh viện E

PGS.TS. Lê Văn Trường                                Bệnh viện TƯ quân đội 108

TS Mai Duy Tôn                                             Bệnh viện Bạch mai

 1. Ngô Chí Hiếu Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Ngô Vi Hải                                              Bệnh viện TƯ quân đội 108

Ths.  Nguyễn Anh Dũng                                 Bệnh viện Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh

Ths. Nguyễn Bá Triệu                                     Bệnh viện Đà nẵng

Ths. Nguyễn Công Hà                                    Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Nguyễn Cửu Lợi Bệnh viện TƯ Huế

PGS.TS. Nguyễn Đức Công                           Bệnh viện Thống Nhất

Ths. Nguyễn Đức Hưng                                 Bệnh viện Tim Hà nội

PGS. TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân                 Bệnh viện Bạch Mai

Ths. Nguyễn Hoàng Hà                                  Bệnh viện Vinmec

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu                            Bệnh viện Đại học Y Hà nội

GS.TS. Nguyễn Lân Việt                               Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

 1. Nguyễn Mai Ngọc Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai.

Ths. Nguyễn Minh Trí Viên                            Viện Tim tp Hồ Chí Minh

Ths Nguyễn Minh Trí Việt                              Bệnh viện Nhi đồng 2- tp Hồ Chí Minh

 1. Nguyễn Ngọc Quang Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn                        Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Nguyễn Quốc Thái Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai
 2. Nguyễn Sinh Hiền Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Nguyễn Thanh Hải                                  Bệnh viện Nhi TƯ

 1. Nguyễn Thanh Hiền Bệnh viện nhân dân 115.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền                       Bệnh viện Nội tiết Trung ương

TS.Nguyễn Thị Thu Hoài                                Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Yến                     Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

Ths. Nguyễn Thị Việt Nga                              Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Nguyễn Thượng Nghĩa Bệnh viện Chợ Rẫy

Ths. Nguyễn Trung Kiên                                Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Nguyễn Xuân Tuấn                                 Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Nguyễn Xuân Tú                                     Bệnh viện Tim Hà nội

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước                            Bệnh viện Việt Đức

 1. TS. Phạm Gia Khải Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt nam
 2. BS. Phạm Hùng Văn Khoa Y- Đại học Tân Tạo

PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng                           Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai

PGS. TS. Phạm Nguyên Sơn                          Bệnh viện TƯ quân đội 108

PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh                        Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam

 1. Phạm Như Hùng Bệnh viện Tim Hà nội
 2. Phạm Quốc Khánh Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch mai

Ths. Phạm Thị An                                           Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Phạm Trường Sơn Bệnh viện TƯ quân đội 108
 2. Phan Đình Phong Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai
 3. Phan Kim Phương Viện Tim tp Hồ Chí Minh

PGS.TS. Tạ Văn Bình                                     Viện chiến lược đái tháo đường và RL chuyển hóa

Ths. Trần Đức Hùng                                       Quân Y viện 103

 1. Trần Song Giang Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

Ths. Trần Trà Giang                                        Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Trần Thị An                                             Bệnh viện Tim Hà nội

Ths. Trần Thị Thanh Hà                                  Bệnh viện Tim Hà nội

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hóa                         Bệnh viện Nội tiết Trung ương

 1. Trần Văn Đồng Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

Ths. Trương Khánh Hà                                   Bệnh viện Hữu Nghị

PGS. TS. Trương Quang Bình                        Bệnh viện Đại Học Y Dược tp Hồ Chí Minh

PGS.TS. Trương Thanh Hương                      Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai

 1. Viên Văn Đoan Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS. Võ Thành Nhân                              Bệnh viện Chợ Rẫy

PGS.TS. Vũ Điện Biên                                   Bệnh viện TƯ quân đội 108

TS Văn Hùng Dũng                                        Viện Tim tp Hồ chí Minh

 1. Vũ Quỳnh Nga Bệnh viện Tim Hà nội

ThS. Vũ Thị Thục Phương                              Bệnh viện Tim Hà nội

 1. Vũ Thị Thanh Huyền Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Ths. Vương Hoàng Dung                               Bệnh viện Tim Hà nội

 

Chương trình tóm tắt Đại hội Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 4

(Programme at a glance of VNCIC 2015)

Phiên Hội trường

Đặng Văn Chung

Hội trường

Đinh Văn Tài

Hội trường

Trần Đỗ Trinh

Hội trường

Phạm Tử Dương

Hội trường

Nguyễn Mạnh Phan

Diễn đàn bác sĩ trẻ
8.00-9.00 Phiên khai mạc Hội trường Đặng Văn Chung (Opening Ceremony) có tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.
9.10-10.30 P01: Tim mạch cơ bản (1) F01: Tim bẩm sinh và bệnh tim cấu trúc P02: Tối ưu hóa điều trị bệnh mạch vành (1) F02: Một số kỹ thuật cơ bản khi can thiệp ĐMV F03: Siêu âm tim và tim mạch can thiệp Họp báo
10.30-10.40 Tiệc trà (Tea break)
10.40 -12.15 P03: Tim mạch cơ bản (2) F04: Phẫu thuật và tim mạch can thiệp CE01: Tối ưu hóa điều trị với bệnh lý tăng huyết áp CE 02: Đào tạo liên tục điện tâm đồ F05: Bệnh mạch ngoài tim FY01: Diễn đàn bác sĩ trẻ
12.20-13.30 S01: Lunch Symposium (Servier) S02: Lunch Symposium

(Novatis)

S03: Lunch Symposium

(Gedeon Richter)

S04: Lunch Symposium

(Boehringer Ingelheim)

S05:Lunch Symposium

(Astra-Zeneca)

FY02:Lunch Symposium

(Young Doctors Forum)

13.40-15.15 P04: Tim mạch cơ bản (3) F06: Can thiệp qua đường ống thông các rối loạn nhịp tim CE03: Kiểm soát đái tháo đường. P05:Suy tim và chẹn bêta F07:Stent thế hệ mới FY 03: Diễn đàn bác sĩ trẻ
15.15-15.25 Tiệc trà (Tea break)
15.25-17.00 P06: Tim mạch cơ bản (4) F08:Các vấn đề khác P07: Tối ưu hóa điều trị bệnh mạch vành (2) CE04:Rối loạn mỡ máu và statin F09: Bệnh lý van tim  
16.30-17.30 SCAI reception.
17.30-19.30 Tiệc chiêu đãi (Gala dinner) và bế mạc (Closing Ceremony)  

 

6 ca truyền hình trực tiếp (Live Demonstration):

Bít lỗ thông liên thất

Can thiệp thân chung động mạch vành

Phẫu thuật cầu nối chủ vành

Can thiệp chỗ chia nhánh động mạch vành

Điều trị rối loạn nhịp bằng 3D.

Can thiệp động mạch ngoại biên

 

Chương trình chi tiết Đại hội Tim mạch can thiệp

toàn quốc lần thứ 4

 

Phiên khai mạch tại Hội trường chính

7. 30 – 8. 00 Đón tiếp đại biểu, ca nhạc  
8.00-9.00 Phiên khai mạc (Opening Ceremony) tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

 

 1. 00 – 9.10: Cắt băng triển lãm

 

Hội trường Đặng Văn Chung

 

9.10- 10.30 Phiên P 01 (L) : Tim mạch cơ bản- Hội chứng vành cấp

Basic Cardiology – Acute Coronary Syndrome Session

  Chñ täa  (Chairpersons)  
  GS.TS.BS. Ph¹m Gia Kh¶i  
  GS.BS. Charles Chambers  
  Chñ täa ®oµn (Panelists)  
  GS.BS Th¹ch NguyÔn  
  PGS.TS.BS. Tr­¬ng Quang B×nh  
  TS.BS Khôi Lê  
  BS. Gerald Bonot  
     
9.10-9.25 Can thiệp tim mạch sau 10 năm nữa: chúng ta sẽ đi về đâu?

 Interventional Cardiology in next 10 years: Where do we go from here?

GS.BS. Charles Chambers (Chủ tịch hội tim mạch can thiệp Hoa Kỳ)
9.25-9.30 Giới thiệu ca truyền hình trực tiếp số 2: Can thiệp thân chung động mạch vành

Present the Live case No 2: Left main coronary artery intervention

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái, Ths.BS. Trần Trà Giang
9.30-9.45 Làm thế nào phân tầng bệnh nhân nữ hội chứng vành cấp ở khoa cấp cứu?

How to triage the female ACS patient in the emergency department?

GS.BS. Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ)
9.45-.10.00 Điều trị bệnh nhân hội chứng vành cấp: những điểm cập nhật từ ACC & ESC 2015.

 Management of patients with Acute Coronary Syndrome: Update from ACC & ESC 2015.

PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (Bệnh viện Đại học Y dược tp Hồ chí Minh)
10.00-10.15 Những tranh cãi trong điều trị can thiệp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh lên

Controversies in the Interventional Treatment of STEMI

TS.BS Khôi Lê (Hoa Kỳ)
10.15-10.25 Trình bày kết quả ca truyền hình trực tiếp thứ 2

Results of the Live case No2

 
10.25-10.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

Hội trường Đinh Văn Tài

 

9.10- 10.30 Phiên F 01 (L): Chuyên đề – Tim bẩm sinh và bệnh tim cấu trúc

Congenital and Structural Heart Disease Forum

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt  
  PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  BS. Quang Thu Nguyen  
  TS.BS. Michael Nguyen   
  Ths. BS. Nguyễn Công Hà  
  Ths.BS. Nguyễn Minh Trí Việt  
     
9. 10 – 9.15 Giới thiệu ca truyền hình trực tiếp số 1: Bít lỗ thông liên thất

Present the Live case No 1: VSD closure by catheterzation

PGS.TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu; Ths.BS. Nguyễn Trung Kiên
9.15-9.30 Stent ống động mạch có thể thay thế cầu nối Blalock Taussig ở trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch?

Could ductal stenting replace Blalock Taussig shunts in neonates with duct depending pulmonary circulation?

Ths.BS. Nguyễn Minh Trí Việt (Bệnh viện Nhi đồng 2-Tp Hồ Chí Minh)
9.30-9.45 Bít lỗ thông liên thất: Các mẹo

VSD closure: Tips and Tricks

ThS. BS. Nguyễn Công Hà (Bệnh viện Tim Hà nội)
9.45-10. 00 Cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng áp động mạch phổi

Update in diagnosis and management of pulmonary hypertension.

PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương (Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch mai)
10.00-10.10 Trình bày kết quả ca truyền hình trực tiếp thứ 1: Bít lỗ thông liên thất

Results of the Live case No1: VSD closure by catheterzation

PGS.TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu; Ths.BS. Nguyễn Trung Kiên
10.10-10.25 Bít tiểu nhĩ trái: khi nào và như thế nào?

Left atrial Appendage Occlusion – When and How?

TS.BS. Michael Nguyen  (Australia)
10.25-10.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

Hội trường Trần Đỗ Trinh

 

9.10- 10.30 Phiên P 02:  Tối ưu hóa điều trị bệnh mạch vành

Optimal Therapy for Coronary Disease Session

 
  Chủ tọa  (Chairpersons)    
  GS. BS. Moo-Hyun Kim    
  TS.BS. Nguyễn Thương Nghĩa    
  Chủ tọa đoàn (Panelists)    
  TS. BS. James Nguyen    
  TS.BS Phạm Như Hùng    
  GS.TS.BS Bùi Duy Tâm    
  BS. Đinh Đức Huy    
       
9.10- 9.25 Dược động học của thuốc chống ngưng kết tiểu cầu và thuốc chống đông

Pharmacogenetics in antiplatelet and anticoagulant therapy

GS. BS. Moo-Hyun Kim (Hàn Quốc)  
9.25 – 9.40 Cơ sở lý luận cho thời gian tối ưu sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu ở bn HCMVC đặt stent

Theory based on optimal timing for using the antiplatelet in ACS patients with stent

BS. Đinh Đức Huy (Bệnh viện Tim Tâm Đức)  
9. 40 – 9.55 Vai trò của Clopidogrel trong điều trị hội chứng vành cấp?

Where are we now with Clopidogrel in ACS?

TS.BS. Nguyễn Thương Nghĩa (Bệnh viện Chợ Rẫy)  
9. 55 – 10. 10 Chúng ta đang đứng ở đâu với thuốc kháng tiểu cầu thép?

Where are we now with dual antiplatelet therapy?

TS. BS. James Nguyen (Hoa Kỳ)  
10.10 -10.25 Kháng tiểu cầu kép trong điều trị HCVC: chứng cứ y học và kinh nghiệm lâm sàng

Dual antiplatelet therapy in ACS: from bench side to clinical experience

TS.BS Phạm Như Hùng (Bệnh viện Tim Hà nội)  
10.25 – 10.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết    

 

 

Hội trường Phạm Tử Dương

 

9.10- 10.30 Phiên F02:  Chuyên đề – Các kỹ thuật can thiệp cơ bản

Basic PCI Techniques Forum

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  PGS.TS.BS.Hồ Thượng Dũng  
  GS. BS. Arthur Lee  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  GS.BS. Gianluca Rigatelli  
  TS.BS. Michael Nguyen   
  TS.BS Nguyễn Cửu Lợi  
  Ths.BS. Nguyễn Đức Hưng  
     
9.10 -9.25 Chọc động mạch đùi – những mẹo cũ  – Những mánh lới trong thực hành.

Femoral Access – The dying art – Practical tips and tricks

TS.BS. Michael Nguyen  (Australia)
9.25- 9.40  Kỹ thuật chọc mạch quay: Các mẹo.

Radial Access Technique: Tips and Tricks.

Th. BS. Nguyễn Đức Hưng (Bệnh viện Tim Hà nội )
9.40-9.55 Nong bóng áp lực cao trong tổn thương mạch kheo: còn chỗ nào không?

High pressure balloon angioplasty of femoropopliteal lesions: is still a room for that?

GS.BS. Gianluca Rigatelli (Italy)
9.55 -10.10 Các kỹ thuật can thiệp thân chung Động mạch vành

Techniques for left main coronary intervention.

PGS.TS.BS.Hồ Thượng Dũng (Bệnh viện Thống Nhất)
10.10-10.25 Biến đổi mảng xơ vữa và can thiệp tổn thương phức tạp

Complex intervention and plaque modification

GS.BS. Arthur Lee (Hoa Kỳ)
10.25-10.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

 

 

 

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

 

9.10- 10.30 Phiên F 03: Chuyên đề- Siêu âm tim và Tim mạch can thiệp

Echocardiography and Cardiac Intervention Forum

  Chủ tọa (Chairpersons)  
  GS. TS.BS Đỗ Doãn Lợi  
  TS.BS Lê Kim Tuyến  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS.BS. Vũ Quỳnh Nga  
  TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài  
  Ths.BS. Nguyễn Thị Việt Nga  
  Ths.BS. Phạm Thị An  
     
9.10-9.25 Vai trò siêu âm doppler tim trong tim mạch can thiệp

Role of doppler echocardiography for interventional Cardiology

GS. TS.BS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
9.25-9.40 Vai trò siêu âm tim trong can thiệp tim bẩm sinh

Role of echocardiography for congenital intervention

TS.BS. Vũ Quỳnh Nga (Bệnh viện Tim Hà nội)
9.40-9.55 Vai trò siêu âm tim trong can thiệp bệnh lý van hai lá

Role of echocardiography for mitral valve intervention

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
9.55-10.10 Chỉ định siêu âm tim thai.

Indication for fetal echocardiography

Ths.BS.  Nguyễn Thị Việt Nga (Bệnh viện Tim Hà nội)
10.10-10.25 Vai trò siêu âm tim thai trong chẩn đoán và can thiệp sớm các bệnh lý tim thai nhi

Role of fetal echocardiography in diagnosis & early intervent for fetal cardiac disease.

TS.BS. Lê Kim Tuyến (Viện Tim tp Hồ Chí Minh)
10.25 – 10.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

 

Tiệc trà (Tea Break): 10.30-10.40

 

 

Hội trường Đặng Văn Chung

 

10.40- 12.15 Phiên P 03 (L): Tim mạch cơ bản – Các giải pháp tối ưu cho can thiệp động mạch vành

Basic Cardiology – Best solutions in Coronary Artery Disease Session

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS.TS.BS. Phạm Gia Khải  
  GS.TS.BS Đặng Vạn Phước  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS.BS. Khôi Lê  
  BS. Amit Shanker  
  GS.BS. Arthur Lee  
  BS. Nguyễn Thanh Hiền  
     
10.40-10.55 Tim mạch can thiệp: Chúng ta sẽ đi như thế nào?

Interventional Cariology: How we do it?

GS.TS.BS. Phạm Gia Khải (Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt nam)

 

10.55-11.00 Giới thiệu ca truyền hình trực tiếp thứ 4

Present the Live case No 4: PCI for Bifurcation lesion

Ths.BS Hoàng Văn, Ths.BS Trần Trà Giang
11.00-11.15 Lựa chọn thuốc chống đông trong can thiệp động mạch vành cấp.

Anticoagulation Choices for PCI

TS.BS. Khôi Lê (Hoa Kỳ)
11.15-11. 30 Làm sao vượt qua nỗi sợ chảy máu khi dùng kháng đông

How to overcome fear the bleeding when using anticoagulant 

BS.Nguyễn Thanh Hiền (Bệnh viện Nhân dân 115)
11.30-11. 45 Tái lập toàn bộ dòng chảy khi can thiệp động mạch vành thì đầu

Complete revascularization in primary PCI

GS.BS. Arthur Lee (Hoa Kỳ)
11.45-12.00 Những kỹ thuật mới nổi bật trong can thiệp tổn thương động mạch vành phức tạp

Emerging New Technologies to Master the Complex PCI 

BS. Amit Shanker (Hoa Kỳ)
12. 00-12.10 Trình bày kết quả ca truyền hình trực tiếp thứ 4

Results of Live case No4: PCI for Bifurcation lesion

Ths.BS Hoàng Văn, Ths.BS Trần Trà Giang
12.10-12. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

Hội trường Đinh Văn Tài

 

10.40- 12. 15 Phiên F 04 (L): Chuyên đề – Ngoại khoa và tim mạch can thiệp

Cardiac Surgery and Cardiac Intervention Forum

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS. TS.BS. Bùi Đức Phú  
  GS.BS Yves Glock  
  Chủ tọa đòan (Panelists)  
  PGS. TS.BS. Lê Ngọc Thành  
  PGS.TS Nguyễn Hữu Ước  
  TS. BS.Phan Kim Phượng  
  TS. BS. Nguyễn Minh Trí Viên  
     
10.40-10-45 Giới thiệu ca truyền hình trực tiếp thứ 3: Phẫu thuật cầu nối chủ vành

Present the Live case No 3: Coronary Artery Bypass Surgery.

TS. BS. Đặng Hanh Sơn, Ths. BS Nguyễn Thái Minh
10.45-11.00 Phẫu thuật tim hở ít xâm tại Việt nam: hiện tại và tương lai.

Minimally invasive cardiac surgegy at Vietnam: current and future

PGS.TS.BS Lê Ngọc Thành (Bệnh viện E)
11.00-11.15 Kinh nghiệm phẫu thuật Ebstein

Experience in corrective surgery for Ebstein anomaly

TS.BS Nguyễn Sinh Hiền (Bệnh viện Tim Hà nội)
11.15-11 .30 Vai trò Hybrid trong bệnh lý động mạch chủ

Roles of Hybrid in aortic artery disease

PGS.TS.BS. Nguyễn Hữu Ước (Bệnh viện Việt Đức)
11.30-11.45 Phẫu thuật điều trị phồng ĐMC ngực-Bụng

Aortic Aneurysm Surgery

Ths.BS Nguyễn Hoàng Hà (Bệnh viện Vinmec)
11.45-11. 55 Trình bày kết quả ca truyền hình trực tiếp thứ 3: Phẫu thuật cầu nối chủ vành

Results of Live case No3: Coronary Artery Bypass Surgery.

TS. BS. Đặng Hanh Sơn, Ths.BS Nguyễn Thái Minh
11.55-12. 10 Đánh giá hiệu quả việc phục hồi nhịp xoang lên kích thước nhĩ trái trên bệnh nhân điều trị rung nhĩ bằng phương pháp Maze

Evaluate the effects of sinus restore on left atrial size in patients with atrial fibrillation by Maze Surgery

Ths.BS. Ngô Vi Hải (Bệnh viện TƯ quân đội 108)
12.10-12. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

Hội trường Trần Đỗ Trinh

 

10.40- 12.15 Phiên CE 01: Tối ưu hóa điều trị với bệnh nhân tăng huyết áp

Session: Optimal therapy for patients with hypertension

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  PGS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn  
  PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng  
  Chủ tọa đòan (Panelists)  
  TS.BS Micheal Nguyen  
  TS.BS Nguyễn Ngọc Quang  
  Ths.BS Phạm Quang Huy  
  Ths.BS Nguyễn Thị Việt Nga  
     
10.40-10.55 Tăng huyết áp: Hướng dẫn và thực hành lâm sàng hiện nay.

Hypertension – Current practice and Guidelines.

TS.BS. Michael Nguyen (Australia)

 

10.55-11.10 Làm thế nào để tăng tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu?

How to improve the BP targets in patients with hypertension

Ths. BS. Nguyễn Thị Việt Nga (Bệnh viện Tim Hà nội)
11. 10-11.25 Chiến lược phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp 2015

Strategy in drugs combination in hypertension management 2015.

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
11. 25-11. 40 Tiếp cận điều trị Tăng huyết áp nặng

Approach to treat the severe hypertension

PGS.TS.BS. Hồ Thượng Dũng (Bệnh Viện Thống Nhất)
11.40-11. 55 Giảm biến cố tim mạch và giảm huyết áp ở người tăng huyết áp có đái tháo đường: Vai trò của thuốc ức chế RAA.

Limit the cardiovascular events in hypertension patients with diabetes: Role of RAA drugs

TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai)
11.55-12. 10 Lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp trên các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

To choice the drugs in hypertension patients with high risks

TS.BS. Phạm Như Hùng (Bệnh viện Tim Hà nội)
12. 10-12. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

 

Hội trường Phạm Tử Dương

 

10.40- 12. 15 Phiên CE 02: Đào tạo liên tục – Điện tâm đồ nâng cao

Advance  Electrocardiography

  Chủ tọa (Chairpersons)  
  TS.BS. Trần Văn Đồng

GS.TS. BS. Nwe Nwe

 
  Chủ tọa đòan (Panelists)  
  TS.BS. Phạm Trường Sơn

TS.BS.  Phan Đình Phong

Ths.BS.  Nguyễn Thanh Hải

 
  TS. BS. Kormua  
     
10.40 -10.55 Các bước cơ bản để đọc một điện tâm đồ bình thường.

ABC to interpret the normal ECG

TS.BS. Trần Văn Đồng (Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai)
10.55-11.10 Điện tâm đồ bề mặt chẩn đoán cơn tim nhanh: Những điểm mấu chốt

The usefulness of surface ECG to diagnose the tachycardia: Pearls & Pitfalls !

GS.TS. BS  Nwe Nwe (Myanmar)
11.10-11.25 Chẩn đoán tim nhanh QRS rộng trên điện tâm đồ bề mặt.

Surface ECG for differentiation of wide complex  Tachycardias

TS.BS. Phạm Như Hùng (Bệnh viện Tim Hà nội)
11. 25 -11.40 Điện tâm đồ một số hội chứng rối loạn nhịp tim bẩm sinh.

ECG  features of  inherited  arrhythmia syndromes

TS. BS. Phạm Trường Sơn (Quân Y Viện 108)
11. 40-11. 55 Những điểm lưu ý khi đọc điện tâm đồ ở trẻ em. The keys to interpret the ECG in child and adolescent Ths. BS.  Nguyễn Thanh Hải (Bệnh viện Nhi Trung ương)
11. 55-12.10 Điện tâm đồ chẩn đoán định khu động mạch vành

Surface ECG to locate the occlusion in coronary artery

TS. BS. Phan §×nh Phong (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
12.10 -12. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

 

 

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

 

10.40- 12.15 Phiên F 05: Chuyên đề – Bệnh lý mạch ngoài tim

Forum: Non- coronary Disease Intervention

  Chủ tọa (chairpersons)  
  PGS.TS.BS. Nguyễn Gia Bình  
  PGS.TS.BS. Lê Văn Trường  
  Chủ tọa đòan (Panelists)  
  TS.BS. Mai Duy Tôn  
  TS.BS. Trần Đức Hùng  
  Ths.BS.  Lê Tùng Lam  
  BS. Bùi Long  
     
10.40-10.55 Tầm quan trọng của dự phòng thuyên tắc huyết

khối tĩnh mạch trên bệnh nhân nội khoa

Important to prevent the venous thrombosis in

Internal Medicine Patients

PGS.TS.BS. Nguyễn Gia Bình (Bệnh viện Bạch mai)
 10.55-11.10 Can thiệp tổn thương tắc mãn tính động mạch đùi nông

Endovascular intervention for chronic superficial femoral artery

BS. Bùi Long (Bệnh viện Hữu Nghị)
11.10-11.25 Đánh giá kết quả bệnh động mạch mạn tính chi dưới bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Resultants of treatment in patients with chronic lower extremity artery disease by endovascular intervention 

TS.BS. Trần Đức Hùng (Quân Y viện 103)

 

11.25-11.40 Cấp cứu tái thông nhồi máu não giai đoạn tối cấp do cục nghẽn di chuyển từ tim.

Urgent reflow of cerebral artery after acute stroke caused by thrombosis

PGS.TS.BS. Lê Văn Trường (Bệnh viện TƯ quân đội 108)
11.40-11. 55 Cập nhật can thiệp nội mạch trong nhồi máu não cấp

Update to endovascular treatment of Acute Ischemic Stroke

TS.BS. Mai Duy Tôn (Bệnh viện Bạch mai)
11.55-12.10 Kết quả bước đầu chụp và can thiệp động mạch cảnh tại Bệnh viện Hữu Nghị

Premier Results of endovascular intervention for carotid artery at Friendship hospital.

Ths. BS. Lê Tùng Lam (Bệnh viện Hữu Nghị)
12.10-12.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

Diễn đàn bác sĩ trẻ.

 

10.40- 12.15 Phiên FY01: Diễn đàn bác sĩ trẻ

Young doctors Forum

 
  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  TS.BS. Nguyễn Cửu Lợi  
  TS.BS. Phạm Hùng Văn  
  Chủ tọa đòan (Panelists)  
  Ths.BS Nguyễn Công Hà  
  Ths.BS. Nguyễn Bá Triệu  
  Ths.BS Trương Khánh Hà  
  Ths.BS Nguyễn Anh Dũng  
     
10.40-10.55 Phân tầng nguy cơ xuất huyết trước khi can thiệp động mạch vành cấp cứu

Stratified the bleeding risk before urgent PCI

TS.BS Nguyễn Cửu Lợi (Bệnh viện Trung ương Huế)
10.55-11.10 Bít vỡ phình xoang valsava vào buồng tim bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện Đà Nẵng

Closures by catherterzation for Rupture of Valsava’s sinus aneurysms at Danang Hospital

Ths.BS Nguyễn Bá Triệu (Bệnh viện Đà Nẵng)
11. 10-11.25 Hình ảnh mạch vành Bệnh cơ tim Takotsubo

Coronary Angiography in Takotsubo

Ths.BS. Hoàng Minh Viết (Bệnh Viện hữu Nghị)
11. 25-11. 40 Ca lâm sàng: Nhồi máu cơ tim cấp điều trị can thiệp hút huyết khối đơn thuần

Case study: Thrombus aspiration in primary PCI without stenting.

Ths.BS. Trương Khánh Hà (Bệnh viện Hữu Nghị)
11.40-11. 55 Ca lâm  sàng: Bệnh phổi biệt lập

Case study: Pulmonary Sequestration

Ths.BS Nguyễn Công Hà

(Bệnh viện Tim Hà nội)

11.55-12. 10 Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cầu nối động mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể

Results of the on-pump coronary artery bypass surgery

Ths. BS. Nguyễn Anh Dũng (Bệnh viện Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh)
12. 10-12. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Lunch symposium:12.20-13.30.

 

 

Hội trường Đặng Văn Chung

 

12h20- 13h 30 Lunch Symposium (S01)

Tối ưu hóa điều trị: Niềm hy vọng mới cho bệnh nhân suy tim

(Tài trợ bởi Servier)

  Chủ tọa (chairperson)  
  PGS.TS.BS. Trương Quang Bình  
     
12.20-12.25 Khai mạc (Opening) PGS.TS. BS. Trương Quang Bình (Bệnh viện Đại học Y dược tp Hồ chí Minh)
12.25-12.50 Một số vấn đề nổi bật trong chăm sóc bệnh nhân suy tim năm 2015.

Highlights in heart failure management 2015

PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (Bệnh viện Đại học Y dược tp Hồ chí Minh)
12.50-13.10 Tối ưu hóa điều trị suy tim: Những thay đổi từ 2 nhóm thuốc chính.

Optimal Therapy for Heart Failure: The changing in

TS. BS. Phạm Như Hùng (Bệnh viện Tim Hà Nội)
13.10-13.25 Tối ưu hóa điều trị suy tim thông qua một số trường hợp lâm sàng

Optimal Therapy for Heart Failure: Case Study

Ths.BS Hoàng Việt Anh

(Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)

13.25-13.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Hội trường Đinh Văn Tài

 

12h20- 13h 30 Lunch Symposium (S02)

Thách thức trong điều trị Tăng huyết áp và Đái tháo đường

(Tài trợ bởi Novatis)

  Chủ tọa (chairperson)  
  PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn  
     
12.20-12.25 Khai mạc PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
12.25-12.50 Nền tảng của phối hợp thuốc điều trị Tăng huyết áp: Lựa chọn nào hợp lý? PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
12.50-13.15 Cập nhật an toàn tim mạch của Vidagliptin TS. BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
13.15-13.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

Hội trường Trần Đỗ Trinh

 

12h20- 13h 30 Lunch Symposium (S03)

Cập nhật về xử trí Tăng huyết áp và Rối loạn điện giải.

(Tài trợ bởi Gedeon Richter)

  Chủ tọa (chairperson)  
  GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt  
  GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh  
     
12.20-12.25 Khai mạc GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt (Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam)
12.25-13.50 Phối hợp đôi thuốc hạ huyết áp, tối ưu theo các khuyến cáo hiện nay có gì mới? GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh (Chủ tịch phân Hội Tăng huyết áp Việt nam)
13.50-13.15 Tăng huyết áp và rối loạn điện giải TS.BS Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
13.15-13.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Hội trường Phạm Tử Dương

 

12.20-12.30 Lunch Symposium (S04):

Chuyên đề: Cập nhật điều trị và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch và huyết khối

(Tài trợ bởi Boehringer ingelheim)

Chủ tọa  (Chairperson)

GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước

 
     
12.20-12.25 Khai mạc  
12.25-12.50 Điều trị THA: Thời đại của phối hợp thuốc GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam)
12.50-13.15 Điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch bằng Pradaxa. Những điều cần biết. Ts.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí (Viện Tim tp Hồ Chí Minh)
 13.15-13.30  Thảo luận (Q&A)  
     
     

 

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

12h20- 13h 30 Lunch Symposium (S05)

Quyết định lâm sàng ngay từ khi giường bệnh và ảnh hưởng kết quả điều trị

(Tài trợ bởi Astra Zeneca)

  Chủ tọa (chairpersons)  
  PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng  
  TS.BS. Đỗ Quang Huân  
     
12.20 – 12.25 Khai mạc  
12.25 -12.55 Cơ sở lý luận và bằng chứng cho việc điều trị tích cực cho ức chế kháng tiểu cầu kép ở bệnh nhân HCMVC PGS.TS. BS. Phạm Mạnh Hùng  (Tổng thư ký Hội Tim mạch Việt nam)
12.55 – 13.25 Statin và hiệu quả đa tác động ngay từ đầu. TS. BS. Đỗ Quang Huân (Viện Tim Tp Hồ Chí Minh)
13.25 – 13.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Diễn đàn thầy thuốc trẻ

 

12.20- 13. 30 Lunch Symposium (FY 02)

Diễn đàn Thày thuốc trẻ – Young Doctors Forum

(Tài trợ bởi Hội Tim mạch học Can thiệp Việt nam)

  Chủ tọa (chairpersons)  
  GS.BS. Moo Hyun Kim  
  GS.BS. Thạch Nguyễn  
  Mr Nguyen Ba Bang  
  Anthony Nguyen  
     
12.20-12.25 Khai mạc GS.TS. Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ)
12.25-12.45 Làm thế nào có thể học tốt: theo mô hình Mỹ

How to be a Successful Student: Utilizing the American Model

Anthony Nguyen (Hàn quốc)
12.45-13.05 Thực trạng nghiên cứu lâm sàng ở Hàn Quốc

Status of Clinical Trial research in Korea

GS.BS. Moo-Hyun Kim (Hàn quốc)
13.05-13.25 Làm thế nào để trở thành lãnh đạo toàn cầu trong Y khoa: mối liên hệ giữa thương mại và các hãng dược phẩm.

How to Become a Global Leader in Medicine: Understanding Business and the Pharmaceutical Industry

Anthony Nguyen (Hàn quốc)
13.25-13.30 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

 

Phiên họp buổi chiều.

 

Hội trường Đặng Văn Chung

 

13.40 – 15.15 Phiên P 04 (L): Tim mạch cơ bản

Basic Cardiology – Beside PCI Session

 
  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS.TS. BS. Nguyễn Lân Việt  
  GS. BS. Moo-Hyun Kim  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  GS. BS. Khôi Lê  
  PGS.TS.BS Trương Quang Bình  
  TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang  
  BS. Đinh Đức Huy  
     
13. 40-13.55 Thử nghiệm FAME2 & COURAGE nói theo cách khác nhau: làm sáng tỏ một điều bí mật

FAME 2 and COURAGE tell us different things: unraveling the mystery

GS.BS. Khôi Lê (Hoa Kỳ)
13. 55 -14.00 Giới thiệu ca truyền hình trực tiếp thứ 6

Present the Live case No 6: Peripheral Artery Intervention.

 PGS.TS.BS. Lê Văn Trường, Ths.BS. Hoàng Đình Cường.
14.00- 14.15 Tối ưu hóa việc sử dụng kháng đông trong điều trị hội chứng mạch vành cấp

Optimal using antiplatelet and anticoagulant in ACS

TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)

 

 

14.15-14.30 Prasugrel so với ticagrelor trong bệnh nhân hội chứng vành cấp có làm can thiệp tim mạch

Prasugrel vs ticagrelor in ACS patients undergoing PCI.

GS. BS. Moo-Hyun Kim (Hàn Quốc)
14.30-14. 45 Sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể trong bệnh lý động mạch vành

Using the ACE inhibitor and ARBs in coronary artery disease

BS. Đinh Đức Huy (Bệnh viện Tim Tâm Đức)
14.45-15.00 Vai trò tiên lượng của NT-proBNP trong HCVC

NT-proBNP in Prognosis of ACS

PGS.TS.BS Trương Quang Bình (Bệnh viện Trường Đại học Y Dược tp Hồ Chí minh)
15.00-15.10 Trình bày kết quả ca truyền hình trực tiếp thứ 6

Results of Live case No6: Peripheral Artery Intervention.

PGS.TS.BS. Lê Văn Trường, Ths.BS. Hoàng Đình Cường.
15.10 -15.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

Hội trường Đinh Văn Tài

13.40- 15.15 Phiên F 06 (L) Chuyên đề – Can thiệp rối loạn nhịp

Forum: Electrophysiological Intervention

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS.BS. Thomas Bump  
  TS.BS. Trần Văn Đồng  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  GS.TS. BS. Nwe Nwe

TS.BS. Phạm Trường Sơn

Ths.BS. Nguyễn Thanh Hải

Ths.BS. Nguyễn Xuân Tuấn

 
     
13.40 -13.45 Giới thiệu (ca số 5) triệt bỏ rối loạn nhịp thất qua hệ thống mapping 3D

Present the live case No 5: Ventricular Arrhthmias Ablation by 3 D mapping.

TS. BS. Phạm Như Hùng, Ths.BS. Nguyễn Văn Dần.
13. 45 -14.00 Kết quả điều trị rối loạn nhịp bằng năng lượng có tần số radio tại Bệnh viện Tim Hà nội

Results of Radiofrequency Ablation for Arrhythmias at Hanoi Heart Hospital.

Ths.BS. Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
14.00- 14.15 Cắt đốt rung nhĩ: Chỉ định, thành công và các biến chứng.

AF ablation: indications, success and complication rates

GS. BS. Thomas Bump (Hoa Kỳ)
14.15-14.30 Điều trị rối loạn nhịp ở trẻ nhỏ qua đường ống thông: An toàn và hiệu quả?

Treatment of Arrhythmias in children by catheter ablation: Safety and Success

Ths. BS.  Nguyễn Thanh Hải (Bệnh viện Nhi Trung ương)
14.30-14. 45 Triệt đốt loạn nhịp thất nguyên phát từ đường ra thất trái.

Radiofrequency ablation for ventricular arrhythmias from left outflow.

TS. BS. Phạm Trường Sơn (Quân Y Viện 108)
14.45 – 14.55 Trình bày kết quả  (Ca số 5) triệt bỏ rối loạn nhịp thất qua hệ thống mapping 3D

Present the live case No 5: Ventricular Arrhthmias Ablation by 3D mapping.

TS. BS. Phạm Như Hùng, Ths. BS. Nguyễn Văn Dần
14.55 – 15.10 Đột tử: ai là người nhiều nguy cơ và dự phòng như thế nào?

Who are the risk and how to prevent sudden cardiac?

GS.TS. BS. Nwe Nwe (Myanmar)
15.10 -15.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Hội trường Trần Đỗ Trinh

13.40- 15.15 Phiên CE 03: Điều trị đái tháo đường.

Session: Diabetes Management

 
  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  PGS.TS. BS Tạ Văn Bình  
  GS.TS.BS Đỗ Trung Quân  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân  
  PGS.TS.BS. Trần Thị Thanh Hóa  
  ThS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền  
  Ths.BS Trần Thị An  
     
13.40-13.55 Kiểm soát đa yếu tố nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân ĐTĐ typ 2

Control the multiple risk factors of Cardiovascular for diabetes type II patients.

PGS.TS. BS Tạ Văn Bình (Viện chiến lược đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa)
13.55 -14.10 Kiểm soát đường huyết an toàn cho bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có kèm yếu tố nguy cơ tim mạch

Control the blood glucose level at the safe for diabetes type II patients with cardiovascular risk factors

GS.TS.BS Đỗ Trung Quân (Bệnh viện Bạch mai)
14.10- 14.25 Kiểm soát đường huyết độc lập với Insulin – Vai trò của SGLT 2 trong điều trị DTD typ 2

Control the blood glucose level at the independent with insulin – Role of SGLT 2 in the diabetes type 2 treatment.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân (Bệnh viện Bạch mai)
14.25-14.40 Phòng ngừa biến chứng Tim mạch cho bệnh nhân Đái tháo đường có Tăng huyết áp

Prevent the Cardiovascular Events for the diabetes patients with hypertension.

ThS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Bệnh viện Nội tiết Trung ương)
14.40-14.55 Vai trò của ức chế hệ Renin-Angiotensin trong điều trị Tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường type II.

Role of RAA inhibitors for hypertension manegement in diabetes type II patients.

PGS.TS.BS. Trần Thị Thanh Hóa (Bệnh viện Nội tiết Trung ương)
14.55-15.10 Điều trị Insulin ở bệnh nhân Đái tháo đường có bệnh lý Tim mạch

Treat on the Insulin in diabetes patients with Cardiovascular disease.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân (Bệnh viện Bạch mai)
15.10 -15.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

Hội trường Phạm Tử Dương

13.40- 15.15 Phiên P 05: Suy tim và chẹn bêta

Session: Heart Failure and Beta Blocker

 
  Chủ tọa (Chairpersons)  
  GS.TS. Marvin Eng  
  GS.BS. Thạch Nguyễn  
  Chủ tọa đoàn  
  TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền  
  TS.BS Phan Đình Phong  
  Ths. BS Phan Tuấn Đạt  
  Ths.BS.  Nguyễn Xuân Tú  
     
13.40-13.55 Cấy dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn qua da: Tôi sẽ lựa chọn như thế nào?

Percutaneous Circulatory Support Devices and how do I select? 

GS.BS. Marvin Eng (Hoa Kỳ)
13.55-14.10 Chức năng tim và suy tim trên khía cạnh của động học dòng chảy.

Heart function and failure from the perspective of fluid dynamic flow

GS.BS Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ)
14.10-14.25 Suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường – Thử nghiệm Tecos

Heart failure in patients with diabetes – Tecos Trial.

TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền (Bệnh viện Lão khoa TW)
14.25-14.40  Điều trị suy tim cấp

Management of Acute Heart Failure

Ths.BS. Nguyễn Xuân Tú (Bệnh viện Tim Hà nội)
14.40-14. 55 Tối ưu hóa điều trị chẹn Beta trên bệnh nhân suy tim

Optimal management by Beta Blockers in heart failure patient

TS.BS Phan Đình Phong (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
14.55-15.10 Điều trị chẹn beta trên bệnh nhân NMCT: guideline và bằng chứng lâm sàng

Beta Blocker in patients with cardial infarction: Guidelines and  Clinical Evidences

Ths. BS Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
15.10- 15.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  
     

 

 

 

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

13.40- 15. 15 Phiên F 07: Chuyên đề- stent thế hệ mới

Forum: New Generation Stent

 
  Chủ tọa (chairpersons)  
  TS.BS. Gianluca Rigatelli  
  TS.BS. Michael Nguyen  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS. BS. James Nguyen  
  TS.BS Nguyễn Cửu Lợi  
  BS. Bùi Long  
  Ths.BS HoàngViệt Anh  
     
13. 40 -13.55 Stent tự tiêu: chỉ định cũ và chỉ định mới

Bioabsorbable scaffolds: old and new indication

TS.BS. Gianluca Rigatelli (Italy)
13. 55 -14.10 Stent tự tiêu: có thực sự mới là bắt đầu?

Bioabsorbable scaffolds – Is it ready for Prime Time?

TS.BS. Michael Nguyen (Australia)
14.10 -14.25 Stent tự tiêu sinh học: Tiến bộ trong điều trị hẹp động mạch vành

Bioabsorbable stent: Advance in coronary therapy.

Ths.BS. Hoàng Việt Anh (Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch mai)
14. 25-14. 40 Kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành bằng stent phủ thuốc tự tiêu tại Bệnh viện Hữu Nghị

Premiere Results of Bioabsorbable stent implantation at Friendship Hospital.

Bs. Bùi Long (Bệnh viện Hữu Nghị)
14.40-14. 55 Lựa chọn stent khi can thiệp động mạch vành cấp cứu

Choice of stent in urgent PCI

TS.BS Nguyễn Cửu Lợi (Bệnh viện Trung ương Huế)
14. 55-15. 10 Lựa chọn stent khi can thiệp động mạch vành thì đầu

Choice of stent in primary PCI

TS. BS. James Nguyen (Hoa Kỳ)
15.10 -15. 15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Diễn đàn bác sĩ trẻ

 

13.40- 15.15 Phiên FY 03: Diễn đàn bác sĩ trẻ – Học tập từ các thế hệ.

Young Doctors Forum

  Chủ tọa (Chairpersons)  
  PGS. TS.BS Nguyễn Quang Tuấn  
  PGS.TS.BS Đinh Thu Hương  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS.BS. Nguyễn Quốc Thái  
  Ths.BS Lê Tùng Lam  
  Ths. BS.Nguyễn Duy Thắng  
  BS Nguyễn Thanh Hiền  
     
13.40-13.55 Chiến lược phối hợp thuốc để đơn giản hoá và tăng hiệu quả trong điều trị THA

Combined Strategy to simplify and increase the effect of hypertension management.

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
13.55-14.10 Cập nhật ACC/ESC 2015 trong điều trị tăng huyết áp – Vai trò của viên thuốc phối hợp liều cố định trong kiểm soát HA và phòng ngừa biến cố tim mạch

ACC/ESC 2015 Update for hypertension management – Roles of one combined tablet to control BP and prevent CV events

PGS. TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
14.10-14.25 Dự phòng biến cố Tim mạch cho bệnh nhân nguy cơ cao

Prevent the Cardiovascular Events in high risk patients.

PGS.TS.BS. Đinh Thị Thu Hương (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
14.25-14.40 Cập nhật chiến lược chăm sóc bệnh nhân sau NMCT cấp

Strategy Update for patients care after AMI.

BS.Nguyễn Thanh Hiền (Bệnh viện Nhân dân 115)
14.40-14.55 Ca lâm sàng Can thiệp đặt stent Graft đa túi giả phình động mạch chủ ngực-bụng

Case Study: Stent Graft for multiple pseudo aneurysm at thoracic – abdominal aortic

Ths.BS. Lê Tùng Lam (Bệnh viện Hữu nghị)
14.55-15.10 Thiếu máu chi và giả pháp điều trị bằng Hybrid

Limb Ischaemia and solution by Hybrid Therapy

Ths.BS  Nguyễn Duy Thắng (Bệnh viện Việt Đức)
15.10 – 15.15 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Tiệc trà (Tea Break): 15.15-15.25.

 

 

Hội trường Đặng Văn Chung

15.25- 17.00 Phiên P 06: Tim mạch cơ bản – Suy tim và rung nhĩ.

Session: Basic Cardiology – Heart Failure and Atrial Fibrillation

  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  GS. BS. Thạch Nguyễn

GS. BS. Thomas Bump

 
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn  
  TS.BS. Đỗ Quang Huân  
  PGS.TS. BS. Đinh Thu Hương  
  TS. BS. Micheal Nguyen   
     
15.25-15.40 Chiến lược tối ưu hóa điều trị suy tim tại Bệnh viện

Optimal Strategy for heart failure management at the hospital.

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
15.40 -15.55 Suy tim có thể gây thiếu máu?

Can heart failure cause ischemia?

GS.BS.  Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ)
15.55- 16.10 Điều trị suy tim năm 2015: Từ cơ chế đến ứng dụng trong thực hành lâm sàng.

Heart Failure management 2015: From mechanism to applying  in practice

TS.BS. Đỗ Quang Huân

(Viện Tim tp Hồ chí Minh)

16.10-16.25 Rung nhĩ ở bệnh nhân suy tim tiến triển: vai trờ của khống chế tần số và thuốc chống loạn nhịp.

AF in advanced heart failure: role of rate control and antiarrhythmic drugs

GS.BS. Thomas Bump (Hoa Kỳ)
16.25-16. 40 Rung nhĩ và thuốc chống đông mới- Những điểm mới nhất.

Atrial Fibrillation and NOACS – State of the Art.

TS. BS. Micheal Nguyen  (Australia)
16.40-16.55 Vai trò của thuốc chống đông mới trong điều trị rung nhĩ.

Roles of NOACs in Atrial Fibrillation Therapy.

PGS.TS. BS. Đinh Thu Hương (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
16.55 -17.00 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

 

 

Hội trường Đinh Văn Tài

15.25- 17.00 Phiên F 08: Các vấn đề khác

Forum: Miscellaneous

 
  Chủ tọa (Chairpersons)  
  GS.BS. Moo-Hyun Kim  
  PGS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn  
  Chủ tọa đoàn ((Panelists)  
  TS.BS. Michael Nguyen  
  Ths. BS. Hà Mai Hương  
  BS.  Ciro Gargiulo  
  Ths.BS. Ngô Minh Hùng  
     
15.25-15.40 FFR: làm thế nào để thay đổi trong thực hành?

FFR: how to change our practice?

 

TS.BS. Michael Nguyen (Australia )

 

15.40 -15.55 Ứng dụng của siêu âm phổi trong hồi sức và cấp cứu tim mạch.

Using the pulmonary echography in intensive care and cardiac emergencies

Ths. BS. Hà Mai Hương

(Bệnh viện Tim Hà nội)

15.55- 16.10 Vai trò chụp cắt lớp đa dãy trong chẩn đoán đau ngực do co thắt động mạch vành.

Role of MDCT in the diagnosis of vasospastic angina

GS.BS. Moo-Hyun Kim (Hàn quốc)
16.10-16.25 Phác đồ 1 giờ chẩn đoán xác định và loại trừ nhanh NMCT cấp với hsTnT

1h Algorithm for Rapid Rule-in & Rule-out of AMI by high sensitive Troponin T

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
16.25-16. 40 Nghiên cứu về An toàn bức xạ trong tim mạch can thiệp

Study the safety of X-ray exposition in the interventional Cardiology

Ths.BS. Ngô Minh Hùng (Bệnh viện Chợ Rẫy)
16.40-16.55 Giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa với thiết bị đo điện tim cá nhân Inotus ECG

Solution for remote health care with Inotus ECG device.

Viettel
16.55 -17.00 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

 

 

Hội trường Trần Đỗ Trinh

15.25- 17. 00 Phiên P 07: Thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong bệnh lý động mạch vành

Session: Antiplatelet Drugs in Coronary Artery Disease.

  Chủ tọa (chairpersons)  
  PGS.TS. Trương Quang Bình

TS. Nguyễn Quốc Thái

 
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS.BS Nguyễn Ngọc Quang

Ths.BS. Hoàng Văn

Ths.BS. Nguyễn Xuân Tú

Ths.BS Hoàng Việt Anh

 

 
15.25-15.40 Khác biệt về cơ chế tác dụng và ứng dụng lâm sàng của các thuốc ức chế kết tập tiểu cầu.

The different of effect mechanism and clinical practise in antiplatelet drugs

Ths. BS. Nguyễn Xuân Tú (BV Tim Hà Nội)
15. 40 -15.55 Tối ưu thời điểm sử dụng kháng kết tập tiểu cầu trên bệnh nhân Hội chứng vành cấp.

Optimal timing for using the antiplatelet in ACS patients

TS. BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
15.55- 16.10 Bối cảnh mới của thuốc kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân Hội chứng vành cấp ST không chênh.

New background of antiplatelets drug in non ST elevation ACS patients

Ths.BS. Hoàng Việt Anh (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
16.10-16.25 Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu tối ưu cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh

The optimal antiplatelets therapy for ST elevation AMI patients.

Ths.BS. Hoàng Văn            (BV Tim Hà Nội)
16.25-16. 40 Thuốc ức chế kết tập tiểu cầu trong thực hành lâm sàng: Cập nhật khuyến cáo ACC 2015.

The antiplatelets drugs in clinical practise: Update Guideline ACC 2015.

PGS.TS. BS. Trương Quang Bình (Bệnh viện Đại học Y dược tp Hồ chí Minh)
16.40-16.55 Cá thể hóa kháng tiểu cầu hợp lý theo từng bệnh cảnh lâm sàng.

Invididualism of antiplatelets  therapy base on each clinical status

TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
16.55 -17.00 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

Hội trường Phạm Tử Dương

15.25- 17. 00 Phiên CE04: Rối loạn mỡ máu.

Session: Lipid Management

 
  Chủ tọa  (Chairpersons)  
  PGS.TS.BS Trương Quang Bình  
  PGS.TS.BS. Nguyễn Đức Công  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  TS.BS. Nguyễn Quốc Thái  
  Ths.BS.Hà Mai Hương  
  Ths.BS. Phạm Thị An  
  Ths.BS. Văn Đức Hạnh  
     
15. 25-15.40 Điều trị RLLP máu – khoảng cách từ khuyến cáo đến thực tiễn lâm sàng

Lipid management: distance from Guideline to practise?

PGS.TS.BS. Trương Quang Bình (Bệnh viện ĐHY tp Hồ Chí Minh)
15. 40 -15.55 Mức LDL-C nào là hợp lý cho bệnh nhân châu Á?

What is the suitable of the LDL-C level for the asian  patients?

PGS.TS.BS. Nguyễn Đức Công (Bệnh viện Thống Nhất)
15.55- 16.10 Sử dụng statin theo hướng dẫn lâm sàng hiện nay?

How to use statin following the current Guidelines?

Ths.BS. Phạm Thị An (Bệnh viện Tim Hà nội)
16.10-16.25 Các phân tích mới IMPROVE –IT và những điểm cập nhập về phối hợp thuốc điều trị rối loạn Lipid máu trong hướng dẫn hội tim mạch Việt Nam 2014

Analysis from IMPROVE-IT and updates for drugs combination in lipid management from Vietnam National Heart Association Guideline 2014.

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
16.25-16.40 Dùng mục tiêu LDL-C cho đối tượng BN- mức liều Statin nào phù hợp?

Using LDL-C targets for selected patients- What the doses of statin drugs?

Ths.BS.Hà Mai Hương (Bệnh viện Tim Hà nội)
16.40-16. 55 Statin và bệnh thận mãn, sự thật của lợi ích và nguy cơ

Statin and Chronic Nephropathy: True of benefits and risks

Ths.BS. Văn Đức Hạnh (Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch mai)
16.55 -17.00 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

 

Hội trường Nguyễn Mạnh Phan

15.25- 17.00 Phiên F 09: Chuyên đề – Bệnh lý van tim

Session: Heart Valve Disease.

 
  Chủ tọa (Chairpersons)  
  GS.BS. Nelson Bernado  
  GS.TS Huỳnh Văn Minh  
  Chủ tọa đoàn (Panelists)  
  GS.BS. Marvin Eng  
  TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc  
  Ths.BS Đinh Xuân Huy  
  TS.BS . Văn Hùng Dũng  
     
15.25-15.40 Van động mạch chủ: Các hướng dẫn lâm sàng nói gì về hẹp van động mạch chủ không có triệu chứng và dòng chảy thấp?

Aortic valve: how the guidelines address asymptomatic disease and low-flow aortic stenosis?

GS.BS. Nelson Bernado (Hoa Kỳ)
15.40 -15.55 Lựa chọn bệnh nhân cho TAVR: trên những bệnh nhân xác định.

Patient selection for TAVR: defining patient populations

GS.BS. Marvin Eng (Hoa Kỳ)
15.55- 16.10 Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng trên van nhân tạo

Infectiuos endocarditis in prothesis valve.

TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc (Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch mai)
16.10-16.25 Cập nhật phẫu thuật tạo hình van hai lá 2015

Update for mitral valvuloplasty surgery 2015

TS.BS. Văn Hùng Dũng (Viện Tim tp Hồ chí Minh)
16.25-16. 40 Khi nào nên gửi bệnh nhân đi phẫu thuật thay van hai lá?

When we send the patients for valve replacement?

Ths.BS. Đinh Xuân Huy (Bệnh viện Tim Hà nội)
16.40-16.55 Hiệu quả của thuốc tiêu sợi huyết trên bệnh nhân kẹt van hai lá cơ học

Effects of thrombolytic in patients with stuck mitral mechanical valve

Ths.BS. Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Tim Hà nội)
16.55 -17.00 Thảo luận (Q&A) và tổng kết  

 

 

 

Khách hàng
Tin tức
 • Visit us: www.usm.com.vnCông ty CP Nhà máy Trang thiết bị Y tế USM Healthcare được thành lập vào năm 2012, là công ty VN đầu tiên sản xuất các sản phẩ..
 • Hà nội, ngày 5 tháng 10 năm 2015.  Kính thưa các Quý vị đại biểu, Kính thưa các vị khách Quốc tế, Thưa toàn thể anh chị em đồng nghiệp.Trước tiên, tha..
 • Phân Hội Tim mạch can thiệp Việt nam với tên tiếng anh là Vietnamese Society of Interventional Cardiology được thành lập trên quyết định 45/03/TM ký n..
 • Xơ cứng động mạch là một yếu tố nguy cơ cao phát triển bệnh tim do các động mạch bị thu hẹp bởi sự tích lũy chất béo trên thành động mạch, khiến máu v..
 • Trong trường hợp bệnh động mạch vành, nhiều yếu tố phối hợp lại làm hư hại các động mạch của bạn.Khi nói về các bệnh nhiễm, chúng ta có một lập luận: ..

Nhà Tài Trợ